Методическое обеспечение

Секция романской и германской филологии

Автор

Найменування

Дисципліна

Курс

1.

Бочарникова Т. Ф.

Іспанська мова : навчально-методичний посібник з граматики для студ. 2 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд.: Т. Ф. Бочарникова]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 50 с.

Іспанська мова

граматика

2 курс

2.

Бочарникова Т. Ф.

Испанский язык : учеб. пособие по грамматике для студентов 3 курса, обучающихся по направлению подгот. 6.020303 - Филология / Нар. укр. акад., [каф. роман. и герм. филол.; сост. Т.Ф. Бочарникова]. - Харьков: Изд-во НУА, 2015. - 52 с.

Испанский язык грамматика

3 курс

3.

Бочарникова Т. Ф.

Іспанська мова : навчально-методичний посібник з граматики для студ. 4 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд.: Т. Ф. Бочарникова]. – Х. : Вид-во НУА, 2015. – 36 с.

Іспанська мова

граматика

4 курс

4.

Оржицький І.О.

Bosquejo de la estilística española = Нариси з іспанської стилістики навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 6.020303 – «Філологія» / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; авт.-упоряд. І. О. Оржицький]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 44 с.

Іспанська мова

стилістика

 

5.

Оржицький І.О.

Breve esbozo de la lexicología española = Стислий нарис іспанської лексикології : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 6.020303 – «Філологія» / Нар. укр. акад., [каф. герман. Та роман. філол. ; авт.-упоряд. І. О. Оржицький]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 36 с.

Іспанська мова

лексикологія

 

 

6.

Оржицький І.О.

Breve sinopsis de la historia de la literatura española desde la romanización hasta el siglo XIX = Короткий огляд історії іспанської літератури від епохи романізації до ХІХ ст. : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 6.020303 – «Філологія» / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; авт.-упоряд. І. О. Оржицький]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 44 с.

Іспанська мова

 

 

7.

Яріз Є. М.

Лінгвокраїнознавство Іспанії : навч. посіб. з лінгвокраїнознавства для студентів 4 курсу, які навчаються за спец. 6.020303 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. Є. М. Яріз]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 76 с.

Іспанська мова

лінгвокраїнознавство

4 курс

8.

Яріз Є. М.

Іспанська мова : посіб. з аналіт. читання для студентів 4 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 6.020303 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. Є. М. Яріз]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – Ч. 1. – 44 с.

Іспанська мова

аналітичне читання

 

4 курс

9.

Яріз Є. М.

Іспанська мова : посібник з усної практики для студентів 3 курсу, які навчаються за спец. 6.030.500 – Переклад (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. герман. і роман. філол. ; упоряд. Є. М. Яріз]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 52 с.

Іспанська мова

усна практика

3 курс

10.

Потапова Ж. Є.

Лексикологія німецької мови : навч. посіб. для студентів ф-ту «Референт-перекладач» / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. Ж. Є. Потапова]. – Вид. доп. та переробл. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 96 с.

Німецька мова

лексикологія

 

11.

Потапова Ж. Є.

Стилістика німецької мови : посіб. для студентів ф-ту «Референт- перекладач» / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. Ж. Є. Потапова]. – Вид. доп. та переробл. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 90 с.

Німецька мова

стилістика

 

12.

Потапова Ж. Є.

Analytisches Lesen : навч. посіб. для студентів 1 курсу ф-ту «Референт-перекладач» з дисципліни «Аналітичне читання» (нім. мова) / Ж. Є. Потапова ; Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол.]. – Харків : Вид - во НУА, 2015. – 40 с.

Німецька мова

аналітичне читання

 

13.

Закринична Н. І.

Німецька мова : метод. вказівки для самост. роботи студентів 2 – 4 курсів, які вивчають нім. мову як другу іноземну за напрямом підгот. 6.020303 – Філологія, кваліфікац. рівень бакалавр (заоч.-дистанц. форма навчання) / Нар. укр. акад. ; [каф. герман. та роман. філол.; упоряд. : Н. І. Закринична, Л. М. Шмакова]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 68 с.

Німецька мова

друга іноземна мова

2 – 4 курси

14.

Закринична Н. І.

Учебное пособие по практич. грамматике нем. языка с правилами, упражнениями и тестовыми заданиями в 3-х ч. : для студентов 3 курса фак. «Референт-переводчик» / Нар. укр. акад. ; [сост.: Н. И. Закриничная, Л. Н. Шмакова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – Ч. 1. – 96 с.

Німецька мова

граматика

3 курс

15.

Шмакова Л. Н.

Практична фонетика німецької мови : метод. вказівки для самост. роботи студентів 1 курсу, ф-ту «Референт-перекладач» за напрямом підгот. 035 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. Л. М. Шмакова]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 60 с.

Німецька мова

фонетика

 

1 курс

16.

Шмакова Л. Н.

Учебное пособие по практич. грамматике нем. языка с правилами, упражнениями и тестовыми заданиями в 3-х ч. : для студентов 3 курса фак. «Референт-переводчик» / Нар. укр. акад. ; [сост.: Н. И. Закриничная, Л. Н. Шмакова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – Ч. 1. – 96 с.

Немецкий язык

грамматика

3 курс

17.

Шмакова Л. Н.

Німецька мова : метод. вказівки для самост. роботи студентів 2–4 курсів, які вивчають нім. мову як другу іноземну за напрямом підгот. 6.020303 – Філологія, кваліфікац. рівень бакалавр (заоч.-дистанц. Форма навчання) / Нар. укр. акад. ; [каф. герман. та роман. філол.; упоряд.: Н. І. Закринична, Л. М. Шмакова]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 68 с.

Німецька мова

друга іноземна мова

2- 4 курси

18.

Ануфрієва І.Л.

Граматика французької мови в п’єсах: навчальний посібник / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. доц. І.Л. Ануфрієва]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 46 с.

Grammatika_franc_mov

Французькамова

граматика

 

19.

Ануфрієва І.Л.

Французька мова : практикум з аналіт. Читання та граматики : для студентів 3 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 6.020303 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. І. Л. Ануфрієва] . – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 66 с.

Французькамова

аналітичне читання

граматика

3 курс

20.

Ануфрієва І.Л.

Французька мова : практикум з аналіт. читання та граматики : для студентів 3 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 6.020303 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. І. Л. Ануфрієва] . – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 64 с.

Французькамова

 

3 курс

21.

Смолянкіна С. В.

Французька мова : використання пісенного матеріалу при вивченні граматики для студентів 1-2 курсів, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. і роман. філол. ; упоряд. С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 28 с.

Французькамова

 

1 – 2 курс

22.

Смолянкіна С. В.

Французька мова : практикум з аналіт. читання та граматики для студентів 2 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 6.020303 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд.: С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 52 с.

Французькамова

 

2 курс

23.

Смолянкіна С. В.

Лексикологія французької мови : навч. посіб. для студентів 3 курсу / Нар. укр. акад., [каф. роман. та герман. філол. ; авт.- упоряд. С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 100 с.

Французькамова

 

3 курс

24.

Смолянкіна С. В.

Стилістика французької мови : навч. посіб. для студентів 4 курсу / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; авт.- упоряд. С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 64 с.

Французькамова

 

4 курс

Секция английской филологии

Автор
Найменування
Дисципліна
Курс
1
Карпенко Е. В.
Англійська мова, граматика
1
2
Карпенко Е. В.
Англійська мова, граматика
1
3
Меркулова Т. К.
Английский язык, устная практика
3
4
Тимошенкова Т. М.
Англійська мова, аналітичне читання
5
5
Тимошенкова Т. М.
Англійська мова, грамматика
4
6
Тимошенкова Т. М.
Англійська мова, грамматика
5
7
Тимошенкова Т. М.
Англійська мова, аналітичне читання
Для студентів старших курсів