Історія освіти Харківщини в особах

номінація: «Наукові досягнення в галузі освіти»

Авторський колектив у складі:

  1. Астахова Катерина Вікторівна – доктор історичних наук, професор, ректор Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».
  2. Астахова Валентина Іларіонівна – доктор історичних наук, професор, радник ректора Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».
  3. Гайков Анатолій Опанасович – кандидат історичних наук, професор, професор-консультант Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».

Анотація до роботи:

Колективна робота Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» «Історія освіти Харківщини в особах» виконувалася в межах комплексної науково-дослідної теми «Історія розвитку освіти в Україні» (державний реєстраційний номер 0116U006528) протягом 1992–2017 рр.

Головна мета – утвердження високого авторитету вітчизняної науки в галузі освіти у світі за допомогою поширення результатів наукового аналізу матеріалів, присвячених відомим громадським діячам, просвітителям, організаторам освіти, викладачам, які зробили значний внесок у розвиток освіти й науки на Харківщині (XVIII – початок XIX століття). Результати досліджень опубліковано в монографіях і наукових збірках, у яких висвітлено досвід роботи багатьох поколінь педагогів, що може бути використаний у процесі реформування вищої освіти.

Аналогічної роботи за масштабами, обсягом, здобутками роботи не має в нашій країні. Діяльність колективу авторів із реалізації теми «Історія освіти Харківщини в особах» дозволила не лише підготувати й оприлюднити комплекс наукових праць, що є безумовним прирощенням наукових знань, але й стимулювала розвиток означеного напрямку досліджень у Харківському регіоні та в Україні загалом.

Результатом пошуково-дослідної роботи, що здійснювалася за ініціативою та під керівництвом лідера наукової школи – доктора історичних наук, професора К. В. Астахової, стало видання комплексу праць (різних за спрямованням і тиражем), до яких належать монографії та нариси: «Выдающиеся педагоги высшей школы города Харькова» (1998 р. 736 с.); «Учитель, перед именем твоим...» (4 частини: 1999 р., 262 с.; 2000 р., 288 с.; 2001 р., 348 с.;  2004 р., 204 с.); Багалій Д.І. Вибрані праці (5 томів у 6 книгах – 1999–2008 рр., загальний обсяг – понад 4,5 тисяч сторінок); «Служение Отечеству и долгу. Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805–2004 гг.) 2004. – 748 с.; «На алтарь призвания. Очерки о педагогических династиях Харьковщины» (2010 р., 564 с.); «Ученики об Учителе : очерки о научно-педагогической и общественной деятельности доктора исторических наук, профессора, первого ректора Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» Валентины Илларионовны Астаховой (к 80-летию со дня рождения) (2015 р., 463 с.); Академическая среда второй полвины ХХ века: харьковский контекст : сборник эссе (2018 р., 325 с.). Складовою проекту є шість науково-просвітницьких документальних фільмів про досвід кращих вчителів та викладачів міста Харкова (усі фільми було представлено на обласному телебаченні).

Vud_pegagogi

Uchitel

Bagaley

Sluzhniye_Otechestvy

Dinastii

Ucheniki

Наукова значущість зазначеного комплексу полягає у вивченні, узагальненні та оприлюдненні унікального досвіду творчої, новаторської діяльності викладачів Харківського регіону; у піднесенні ролі особистості Вчителя, у розвитку освіти та держави в цілому. Упроваджено в науковий обіг, опубліковано багато архівних матеріалів, документів, спогадів, що дають яскраве уявлення про розвиток освіти на Харківщині, діяльність видатних педагогів, науковців, організаторів просвітництва. Переважна більшість наданих у публікаціях матеріалів ніколи раніше не використовувалась істориками освіти.

 

Фото дня

Баннер
Баннер

Наши партнеры

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер