hed.png

1

 

ХИМЕНКО НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА


Учитель химии,

кандидат химических наук, доцент

Окончила в 1977 году химический факультет Харьковского Государственного Университета им. М. Горького ( в настоящее время Харьковский Национальный Университет им. Каразина).

В 1992 году защитила диссертацию в Харьковском государственном университете им. М. Горького.

В настоящее время работаю в Харьковском Национальном Аграрном Университете им. В. В. Докучаева доцентом на кафедре общей химии.

Опубликованы следующие методические тезисы и статьи:

 1. Гребенюк Л.Ф. Уроки-лекції, уроки-семінари – інноваційні види сучасного шкільного уроку. / Л.Ф. Гребенюк,  Н.Л. Хименко,  О.В. Ірзаєва //  Управління освіти київської районої ради. Х.: 2009.  – с. 18-25.
 2. Хименко Н.Л. Окисно-відновні реакції./ Хименко Н.Л., Гребенюк Л.Ф., Ірзаєва О.В. // Методичний вісник «Хімія». Харків: Ранок. –  2011, № 10  –       с. 8-9.Сердюк  В.П. Языковая личность студента на современном этапе./ Сердюк В.П., Хименко Н.Л.// Материалы научной конференции «Коммуникация в поликодовом пространстве». Санкт-Пет.: Политехн. ин-т., 2011. –  с. 198-199.Гребенюк  Л.Ф.  Вирішення  олімпіадних  задач./  Гребенюк  Л.Ф.,  Хименко  Н.Л.,   Ірзаєва О.В.//  Методичний вісник «Хімія». Харків: Ранок. –  2011, № 5 –  с. 8-12.
 3. Хименко Н.Л. Тиждень хімії у школі./ Хименко Н.Л., Гребенюк Л.Ф., Ірзаєва О.В. // Методичний вісник «Хімія». Харків: Ранок. –  2011, № 10  –   с. 8-9.
 4. Хименко Н.Л. Електронні презентації – засіб підвищення ефективності проведення лекцій. / Хименко Н.Л., Будвицька О.М.// Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю соціогуманітарної освіти у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва «Гуманітарна освіта у системі підготовки фахівця аграрія». Харків: ХНАУ, 2012. –  с. 117-119.
 5. Хименко Н.Л. Розчини. Розчинення./ Хименко Н.Л., Гребенюк Л.Ф., Ірзаєва О.В. // Методичний вісник «Хімія». Харків: Ранок, 2012, № 22 –  с. 32-35.
 6. Свіщова Я.О. Тарас Шевченко – співець свободи Украіни./ Свіщова Я.О., Хименко Н.Л., Дубина О.М., Шевцова О.О., Будвицька О.М.// Матеріали конференції, присвяченої 200-річчю зі дня народження Т.Г. Шевченко
 7. Хименко Н.Л. Нестандартні форми уроків з хімії / Хименко Н.Л., Гребенюк Л.Ф., Ірзаєва  І.В.    // Методичний вісник «Хімія». Харків: Ранок,  2014, № 11-12. –  с. 15-17.
 8. Сердюк В.Н. Конфлікт лінгвокультурної особистості та науково-технічного прогресу у контексті вищої освіти./ Сердюк В.Н., Хименко Н.Л., Кобзар О.І.  // Збірник  трудів «Наукові записки кафедри педагогіки», випуск XXXV – Х.: Комунальний заклад «Харківська гуманітарна академія», 2014. – с. 157-163.
 9. Даценко В.В. Проблеми розвитку методології та організації дисципліни «Хімія» у технічному вузі / Даценко В.В., Хименко Н.Л.// Матеріали Всеукраїнської науково-методологічної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі» (10 листопада 2015 р., м. Харків) – Х.: ХНАДУ, 2015. – с. 255-258.
 10. Хименко Н.Л. Використання наочних методів навчання у вищій школі/ Хименко Н.Л., Шевцова О.О.// ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів (7-8 квітня 2016 р.) Зб. «Історичні, мовні, методологічні тенденції розвитку сучасної освіти». Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. – с. 72-73.
 11. Хименко Н.Л. Особливості загальноосвітніх проблем в Україні/  Хименко Н.Л. , Гребенюк Л.Ф. // ХІ Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів Київ, 16 травня 2016 р.) Зб. «Історія освіти, науки і техніки». Київ. – 2016. – с. 271-272.
 12. Хименко Н.Л.  Наукова творчість як основа дослідницької діяльності студентів/ Хименко Н.Л., Гребенюк Л.Ф.// Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми інтеграції природничих, технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ» (25-26 квітня 2017 р., м. Харків) – Х.: ХНАДУ, 2017. – с. 256-259.
 13. Хименко Н.Л.  Можливості навчальної та науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі/ Хименко Н.Л., Даценко В.В.// Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми інтеграції природничих, технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ» (25-26 квітня 2017 р., м. Харків) – Х.: ХНАДУ, 2017. – с. 297-299.
 14. Хименко Н.Л.  Організація науково-дослідницької роботи студентів в вищій школі/ Хименко Н.Л., Гребенюк Л.Ф.// Матеріали ХІІ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні (19.05.2017 р., м. Київ) – К.: ННСГБ НААН, 2017. – с. 211-216.
 15. Даценко В.В. Организація науково-дослідницької роботи студентів у ВНЗ/ Даценко В.В., Хименко Н.Л.// Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика». К.: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС». – 2016, Вип. 1-2 (46-47). – с. 45-49.
 16. Хименко Н.Л. Хімія з основами біогеохімії – основа вивчення екологічних проблем// Н.Л. Хименко/ Зб. Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні аспекти забезпечення екологічної складової підготовки фахівців» Харків, ХНАДУ (23 жовтня 2017 р.). – 2017. – с. 55-57.
 17. Хименко Н.Л. Риски экстерната и дистанционного образования// Н.Л. Хименко, Л.Ф. Гребенюк/Материалы   XVI международной научно-практической конференции  «Образовательные риски: суть и подходы к решению» ( 15 февраля 2018 г.). Харьков. НУА: 2018. – с. 286-289.