Питання правового супроводження антикризового управління суб’єктами підприємницької діяльності

Кожен кінець є лише началом чогось, що є більш величним та прекрасним

Н.К.Реріх.

Дозволь кожній помилці навчити тебе великому уроку: кожен захід - це початок дуже-дуже яскравого і великого світанку.

Шри Чинмой

Веде: Галина Кутько – співзасновник консалтингової фірми "Єдність" у формі ТОВ (дата створення 1995 рік), практикуючий адвокат з 2004 року, консультант з правових, економічних ( в т.ч. питань податкового законодавства) питань господарської діяльності суб’єктів підприємництва, фахівець з 25-річним досвідом у сфері супроводження господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, супроводження всіх етапів нестандартних господарських операцій, виведення підприємств з кризи, останні роки супроводжує питання реорганізації закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства та господарську діяльність підприємств в нових умовах господарювання.

Викладач у вищих учбових закладах України. Веде тренінги за індивідуально розробленими програмами.

Питання які пропонується до розгляду під час вивчення блоку:

Нормативно-правові акти, які необхідно використовувати (і чому) при розгляді питань

1. Антикризового управління, умов та порядку відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання або визнання їх банкрутами, визначення способів досягнення мети, в т.ч.

 • задоволення вимог кредитора;
 • визнання його банкрутом
 • застосування ліквідаційної процедури.

2.Застосування заходів щодо запобігання банкрутству суб’єктів господарювання - позасудових процедур.

3.Застосування заходів щодо запобігання банкрутству суб’єктів господарювання = судових процедур, що застосовуються щодо боржника - юридичної особи:

 • розпорядження майном боржника;
 • санація боржника;
 • ліквідація банкрута.

4. .Застосування заходів щодо запобігання банкрутству суб’єктів господарювання = судових процедур, що застосовуються щодо боржника - фізичної особи:

 • реструктуризація боргів боржника;
 • погашення боргів боржника.

5. При здійснені:

 • діагностики поточного стану суб’єкту господарювання, який потребує антикризового втручання.
 • обґрунтування мети і завдань антикризового управління, спрямованих на подолання поточної нестабільної ситуації або запобігання її погіршенню у майбутньому.
 • визначення об'єкта і суб'єкта антикризових втручань, а також часового фактору у вирішенні соціально-економічних проблем.
 • діагностики ресурсних можливостей об'єкта антикризового управління з метою формування бажаного рівня ефективності господарських рішень.
 • розроблення і реалізація антикризової програми суб’єкту господарювання, спрямованої на подолання проблем в умовах ресурсних і часових обмежень.
 • формування пропозицій щодо запобігання кризовим явищам у майбутньому.

Які будуть результати?

Знання:

Кожна криза це лише урок, який вимагає СИСТЕМНОГО та КОМПЛЕКСНОГО застосування правових, економічних та інших спеціальних знань та вмінь.

Будь-який вихід з кризи це:

· ТІЛЬКИ ВАШ ВИБІР;

- оцінка ВАШИХ знань та вмінь.