«Упровадження інноваційних проектів у практику української вищої школи: реалії, уроки, проблеми»