Публикации о Е. В. Астаховой

[Про нагородження першого проректора ХГІ «НУА» К.В. Астахової знаком «Відмінник освіти України»] // Інформ. бюл. / Асоц. навч. закл. України недерж. форми власностi. – К., 1999. – Вип. 18. – С. 28.

Герасименко М.В. Астахова Катерина Вікторівна / М.В. Герасименко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2001. – Т. 1: А. – С. 761: фотогр.

Бирюкова М.В. Кадровый корпус высшей школы Украины / М. Бирюкова, Д. Чернилевский // Высш. образование в России. – 2007. – № 1. – С. 176. – Рец. на кн. Астахова Е.В. Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития / Е.В. Астахова ; Нар. укр. акад. – Х. : Изд-во НУА, 2006. – 187 с.

На книжную полку // Новий колегіум. – 2006. – № 2. – С. 45; № 3. – С. 27; № 4. – С. 37. – Рец. на кн.: Астахова Е.В. Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития : монография / Е.В. Астахова ; Нар. укр. акад. – Х. : Изд-во НУА, 2006. – 187 с.

Корольов Б.І. Кадровий потенціал вищої школи України / Б. Корольов // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 124–125. – Рец. на кн.: Астахова Е.В. Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития : монография / Е.В. Астахова. – Х.: Изд-во НУА, 2006. – 187 с.

Кращі освітяни 2008 року // Освіта. – 2009. – 7-14 січ. (№ 1/2). – С. 5–7. – Перший ректор ХГУ «НУА» Катерина Астахова – лауреат відзнаки «Лиш храм збудуй» за розробку модуля безперервної освіти.

Національна рамка кваліфікацій України : круглий стіл тижневика «Освіта» // Освіта. – 2012. – 11–18 лип. (№ 30/31). – С. 8. – Серед учасників Круглого столу «Національна рамка кваліфікацій України» згадується К. В. Астахова.

Топчій Т. В. Інституціоналізація безперервної освіти в Україні: досвід та перспективи / Топчій Т. В. // Вісн. Міжнар. Слов’ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. – 2012. – Т. 15, № 1/2. – С. 3–9. – Згадуються досягнення послідовників наукової школи В. І. Астахової – К. В. Астахової та ін.

Українське студентство у пошуках ідентичності : монографія / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; за ред. В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської. – Х., 2012. – 519 с. – Згадується думка К. В. Астахової щодо розвитку академічної мобільності сучасного студентства.

Щудло С. А. Вища освіта у пошуку якості: quo vadis : монографія / Світлана Щудло ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Х. ; Дрогобич : Коло, 2012. – 339 с. – Серед українських вчених, які працюють у галузі соціології освіти, згадується К. В. Астахова.

Горська С. Майбутнє вищої школи: слово приватній освіті : [за матеріалами наради кер. вищ. навч. закладів України приват. форми власності, 24 квіт. 2013 р.] / Світлана Горська // Освіта. – 2013. – 24 квіт. – 1 трав. (№ 21). – С. 3. – Наведено фрагменти доповіді ректора ХГУ «НУА» К. В. Астахової.

Премия «Народное признание» // Время. – 2013. – 28 марта. – С. 7. – В составе художественного совета, определяющего номинантов конкурса «Народное признание, 2013», упоминается Е. В. Астахова.

Який закон потрібен приватним ВНЗ? : [за матеріалами наради кер. вищ. навч. закладів України приват. форми власності, 24 квіт. 2013 р.] // Освіта України. – 2013. – 29 квіт. (№ 17/18). – С. 2. – На фотогр. – К. В. Астахова.

Яковченко О. Ректор – студентський кореспондент : зустріч з ректором НУА, професором Катериною Астаховою / О. Яковченко // Харків. ун-т. – 2015. – № 16. – С. 1, 2.

Кравченко А. С. Комерціалізація вищої освіти: соціокультурний аспект : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04 / Кравченко Андрій Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 18 с.